Anton Niklasson

För tillfället studerar jag till civilingenjör i Informationsteknologi vid Linköpings universitet.

I framtiden ser jag mig själv lösa problem med digitala verktyg.